پشتیبانی

محل تبلیغ شما
«گرنداِسلم» فرصتی جدید برای کسب سهمیه المپیک

«گرنداِسلم» فرصتی جدید برای کسب سهمیه المپیک

کمتر از یک ماه دیگر، بزرگان ورزش تکواندو برای حضور در نخستین دوره مسابقات گرنداِسلم درشهر "ووشی" چین گردهم می‌آیند تا جذابیت این رشته المپیکی را بار دیگر به رخ جهانیان بکشند.